Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet

Publicerad

För att öka tryggheten och bygga ett starkare samhälle som håller ihop föreslås satsningar på rättsväsendet i budgeten för nästa år. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Kampen måste intensifieras, både mot brotten och mot dess orsaker.

Hela rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att uppnå detta. När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför gör regeringen nu satsningar i budgetpropositionen för 2020 för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg