Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Publicerad

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

– Tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor är avgörande för att bättre möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård. Människor måste kunna känna trygghet i vården och specialistsjuksköterskornas kompetens är central för en god, tillgänglig och patientsäker vård. Möjligheten till betald specialistutbildning kommer att göra yrket mer attraktivt, säger socialminister Lena Hallengren.

Behovet av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är stort och förväntas öka framöver. Bristen på specialistsjuksköterskor leder till bland annat risk för inställda operationer och brist på kontinuitet för multisjuka patienter i den nära vården. 

För att stärka rekryteringen tillför därför regeringen ytterligare 100 miljoner kronor per år för perioden 2020–2022 för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Satsningen syftar till att öka attraktiviteten för yrket och att fler ska vilja utbilda sig till specialistsjuksköterska. Det är en del av regeringens satsning på kompetensförsörjning i välfärden.

Åtgärder inom satsningen kan handla om utbildnings­anställningar och olika former av utbildningsförmåner såsom lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Regeringen har även aviserat en satsning på 100 miljoner kronor årligen för karriärtjänster från och med 2020.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter