Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år

Publicerad

I dag presenterar regeringen nya satsningar på kommuner och landsting för 2020.

- Idag kan vi presentera ytterligare resurser till kommuner och landsting. Det är viktigt för att säkra en god kvalitet i vård, skola och omsorg i hela landet, säger finansminister Magdalena Andersson.

  • Regeringen skjuter till ytterligare 5 välfärdsmiljarder 2020 som fördelas på samtliga kommuner och landsting. De ökade generella tillskotten som regeringen föreslår till kommuner och landsting ger kommunsektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov. Det skapar möjligheter för kommuner och landsting att bl.a. anställa fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Det handlar även om att stödja landstingen i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
  • Regeringen fortsätter tidigare satsning för att minska segregationen genom att 2020 tillskjuta drygt 410 miljoner¹ till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Med dessa medel ges kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser. Det kan exempelvis handla om insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. Medlen fördelas enligt samma principer som tillämpats 2018 och 2019.
  • Regeringen avsätter ytterligare 85 miljoner kronor 2020 för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Medlen kommer fördelas efter ansökan.
  • Regeringen satsar 80 miljoner kronor under 2020 på ett tillfälligt stöd till kommuner som under de senaste åren har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin befolkning.

¹Totala summan är 415 miljoner där 5 miljoner avser administrativa kostnader.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.