Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige lanserar global ledarskapsgrupp för att minska industrins utsläpp

Publicerad

Sverige och Indien har idag lanserat en global ledarskapsgrupp som ska driva på klimatomställningen inom den tunga industrin. Initiativet presenterades av statsminister Stefan Löfven under det pågående klimattoppmötet Climate Action Summit i New York.

- Att kraftigt minska utsläppen från den tunga industrin är helt avgörande om vi ska kunna nå målen i Parisavtalet. I Sverige har vi kommit långt i vår industriomställning och genom att vara med och leda det här arbetet får vi möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och bidra till en ökad takt i omställningen, säger statsminister Stefan Löfven.

Ledarskapsgruppen har utvecklats i samarbete med World Economic Forum och kommer samla både offentliga och privata aktörer. De länder och företag som ansluter sig till gruppen måste vara redo för att höja ambitionen och driva på för en industriomställning mot fossilfrihet och netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta kommer säkerställas genom en rad ambitiösa åtaganden som ledarskapsgruppens medlemmar måste ställa sig bakom. Ledarskapsgruppen kommer också att arbeta för att främja innovation och teknikutbyte, samt dela erfarenheter kring hur politik, akademi och näringsliv kan samarbeta för att driva på omställningsarbetet. Gruppens resultat kommer att följas upp, bland annat i samband med FN:s klimatförhandlingar.

- Det är bara tillsammans som vi kan klara av klimatutmaningen. Det är så vi i Sverige arbetar med industrins omställning och det här är en möjlighet att sprida det samarbetet över hela världen. Industrins omställning är avgörande för att stoppa klimatförändringarna, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utöver Sverige och Indien så har Argentina, Finland. Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Holland, Sydkorea och Storbritannien anslutit sig till ledarskapsgruppen. Flera internationella företag har också anslutit sig, däribland indiska Dalmia Cement och den tyska stålkoncernen ThyssenKrupp. Bland de svenska företag som ingår i ledarskapsgruppen finns Scania, som driver ett projekt med att utveckla fossilfria tunga lastbilstransporter, samt SSAB, LKAB och Vattenfall som genom det gemensamma bolaget HYBRIT driver ett projekt för att framställa stål utan kol.

Klimattoppmötet i New York har sammankallats av FN:s generalsekreterare för att mobilisera kraft i det globala klimatarbetet. Mötet har föregåtts av förberedande arbete inom nio olika temaspår. Sverige och Indien har valts ut av FN:s generalsekreterare för att leda temaspåret för industrins klimatomställning.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.