Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets budgetsatsningar 2020

Publicerad

Regeringens utbildningspolitik ska värna Sveriges position som en ledande kunskaps- och forskningsnation som präglas av hög kvalitet. Fokus i budgetpropositionen för 2020 ligger på att höja kunskapsresultaten och öka jämlikheten i skolan, att säkra lärarförsörjningen och kompetensförsörjningen samt att värna den fria forskningen. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett modernt utbildningssystem möjliggör ett livslångt lärande som ger varje människa möjlighet att kunna växa och fylla på med kunskap under hela livet. Alla barn, unga och vuxna ska ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential oberoende av sociala och ekonomiska förhållanden, ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättning.

– I skolan lägger vi grunden för tillväxt, välfärd och samhällsgemenskap. Sveriges välstånd bygger på kunskap och livslångt lärande. Därför investerar regeringen i en jämlik kunskapsskola där alla elever ska lära sig mer och där vi satsar mest där behoven är störst. Vi stärker läraryrket med mer fortbildning, avlastning av lärarassistenter och trygghet och studiero, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Jag är stolt över att vi nu investerar i att bygga ut samhällsviktiga högskoleutbildningar som lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar där det råder brist på utbildad personal. Därtill så ser vi till att skapa fler vägar till läraryrket, bland annat med en satsning på att jobba som lärare och studera samtidigt. Så bygger vi ett modernt och starkt kunskapssamhälle, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Samlad information om Utbildningsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2020 finns i artikeln Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.