Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utfallet i kostnadsutjämningen förstärker omfördelningen till glesbygden

Publicerad

Idag presenterar SCB preliminära utfallssiffror för kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2020. Siffrorna är beräknade för hur kostnadsutjämningen skulle se ut om regeringens nya förslag blir verklighet.

Utfallssiffrorna visar att den förväntade effekten av regeringens förslag om att mer resurser fördelas från större städer till glesbygden kommer att förverkligas i och med det nya förslaget till kostnadsutjämning.

- Nu har vi fått en viktig pusselbit på plats för en förstärkt och mer rättvis kostnadsutjämning. Nu får kommunerna och landstingen konkreta siffror att använda i budgetarbetet. Nu får Sveriges glesbygd bättre förutsättningar att bedriva välfärd, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utfallssiffrorna visar också att införandebidraget kommer underlätta infasningen till den nya modellen för de kommuner och landsting som får en försämring av sina utfall.

Regeringen lämnade i tisdags, 24 september, över propositionen om ändringar i kostnadsutjämningen till riksdagen. Förslaget kommer att behandlas under hösten. Beslut kommer preliminärt att fattas i slutet av november.

Definitiva utfallssiffror gällande hela utjämningssystemet publiceras senast i början på januari. Endast mindre förändringar väntas ske då.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.