Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utfallsberäkning för 2020 utifrån förslag om ändringar i kostnadsutjämningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge SCB i uppdrag att beräkna och redovisa utfallet i det kommunalekonomiska utjämningssystemet för 2020 utifrån den lagrådsremiss om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting som regeringen överlämnade i augusti. Uppgifterna ska lämnas senast den 1 oktober.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt förordningen om kommunal-ekonomisk utjämning senast den 1 oktober lämna uppgifter till varje kommun och landsting om preliminära bidrag och avgifter för nästkommande år. Uppdraget innebär att SCB vid höstens beräkning ska utgå från regeringens förslag och bedömningar i lagrådsremissen Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Bakgrund

Regeringen beslutade om lagrådsremissen Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting den 29 augusti. Lagrådsremissen innehåller förslag om ändringar i kostnadsutjämningen och en beskrivning av de förordningsändringar som regeringen avser att göra. Ändringarna i kostnadsutjämningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.