Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning om inlån av kulturföremål från utlandet

Publicerad

Regeringen vill underlätta för svenska museer att låna in kulturföremål från utlandet. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om att införa en ny lag som gör det möjligt att ge statliga garantier att inlånade utländska kulturföremål skyddas mot processuella åtgärder.

För svenska museer är inlån av utländska kulturföremål en viktig del av verksamheten. Inlån gör värdefulla föremål tillgängliga för allmänheten i Sverige och är många gånger en förutsättning för att kunna erbjuda högkvalitativa utställningar.

I dag hämmas de svenska museernas utbytesverksamhet av att Sverige saknar ett regelverk om skydd mot processuella åtgärder likt det många andra länder har, som kan garantera att föremål som lånas in också lämnas tillbaka.

– För svenska museer är inlån av utländsk konst och kulturföremål en viktig del av verksamheten. Men idag händer det att museer inte kan låna in de föremål de önskar, eftersom Sverige saknar ett regelverk som kan garantera att föremål verkligen lämnas tillbaka. Därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Bakgrund
Vissa viktiga utlånare, framför allt vissa stater, anser att det finns en risk att föremål inte kommer återlämnas då de kan bli föremål för rättsliga processer i Sverige, t.ex. tas i beslag eller beläggs med kvarstad. Frågan har ställts på sin spets vid ett antal tillfällen då utställningar har fått ställas in på grund av att tillräckliga garantier inte kunnat ges om att så inte ska ske. Många andra länder har redan i dag infört regler till skydd mot processuella åtgärder för inlånade föremål och mot bakgrund av de problem som uppstått vill regeringen göra samma sak även i Sverige.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats inom kort.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00