Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Viktigt med djursjukvård när och där det behövs

Publicerad

Det är angeläget att alla djur får den vård de behöver, oavsett tidpunkt på dygnet och var i landet de befinner sig. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner kronor 2022 för att säkerställa att tillgången på veterinärer även fortsättningsvis är god. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Jordbruksverket har i uppdrag att säkerställa tillgången på veterinärer för rikstäckning och jour samt vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Distriktsveterinärerna är Jordbruksverkets basorganisation för detta ändamål. Distriktsveterinärerna får endast vara etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer.

Vi är nu i ett läge där privata aktörer inte längre kan tillgodose de behov som finns i vissa områden, vilket innebär att Distriktsveterinärerna måste etablera sig i områden där de i dagsläget inte har verksamhet. Detta innebär förstås en stor ekonomisk utmaning och Jordbruksverket tillförs därför ökade medel under en övergångsperiod.

– Den satsning som görs innebär inte bara stärkta förutsättningar för att ge djur den vård de behöver utan den innebär också bättre förutsättningar för människor att kunna bo och verka i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter