Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i FN-mötet om kvinnor, fred och säkerhet

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde besöker 27-29 oktober New York för att delta i FN:s säkerhetsråds årliga debatt om resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Vid sidan av mötet i säkerhetsrådet kommer utrikesministern bland annat att delta i ett möte som arrangeras tillsammans med UN Women och civilsamhällesorganisationer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet. Därutöver kommer utrikesministern att föra samtal med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

- Vi ser just nu hur krafter i världen vill begränsa kvinnors rätt att bestämma över sina liv och sina kroppar. Vi tolererar inte en sådan utveckling, utan gör allt vi kan för att stå upp för jämställdhet och mänskliga rättigheter säger Ann Linde.

Resolution 1325 antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd. Det var första gången som medlemsstaterna agerade för att införa ett övergripande jämställdhetsperspektiv i FN:s fredsarbete. Temat för årets debatt tar fasta på att det nästa år var 20 år sedan som resolutionen antogs och fokuserar på vikten av konkret genomförande av åtaganden.