Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg besöker Förenade Arabemiraten för den officiella byggstarten av Sveriges paviljong vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Publicerad

Anna Hallberg medverkar idag vid byggstarten för den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo2020 i Dubai. Under sin vistelse i Dubai kommer Hallberg även träffa svenska företag samt regeringsföreträdare från Förenade Arabemiraten för att diskutera arbetares rättigheter och kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

EXP2020 invigs i oktober nästa år och är den första världsutställningen någonsin att äga rum i Mellanöstern. Under tisdagen medverkar Anna Hallberg tillsammans med svenska företagare vid byggstarten av den svenska paviljongen. Istället för det sedvanliga spadtaget kommer ett träd att planteras för att belysa Sveriges starka hållbarhetsfokus och att paviljongen helt kommer att byggas i trä. Under besöket kommer ministern att träffa generaldirektören för Expo 2020-organisationen Reem Al Hashimi

- Medverkan vid Expo2020 ger Sverige ett unikt tillfälle att stärka vår internationella attraktionskraft och locka investeringar som skapar jobb och tillväxt i hela landet. Dessutom skapas forum för dialog och meningsutbyte som är viktiga att ta vara på, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Under sitt besök i Dubai 8-9 oktober kommer Anna Hallberg även träffa företrädare för svenskt näringsliv i Dubai och flera regeringsrepresentanter för möten om bilaterala frågor med särskilt fokus på arbetares rättigheter, hållbart företagande, handelsrelationen och kvinnors roll på arbetsmarknaden. Dessutom kommer Anna Hallberg träffa kvinnliga företagare och entreprenörer för att diskutera kvinnors ställning i näringslivet.

Bakgrund Expo 2020

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai arrangeras mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat ”Connecting Minds, Creating the Future”. Expo 2020 kommer att bli den första världsutställningen någonsin i Mellanöstern. Mer än 190 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 25 miljoner besökare från hela världen.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att förmedla en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, stärka näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Deltagandet i världsutställningen är en gemensam satsning mellan staten och näringslivet.

Den svenska paviljongen heter ”The Forest” och kommer att vara byggd helt i trä. Det svenska deltagandet ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Temat för det svenska deltagandet är ”Co-creation for Innovation”, det vill säga samskapande för innovation.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00