Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg deltar i nordiskt samarbetsministermöte under Nordiska rådets sessionsvecka i Stockholm

Publicerad

Den 29 till 31 oktober är det dags för årets största nordiska politiska händelse. Då samlas politiker från hela Norden till Nordiska rådets 71:a session i Sveriges riksdag i Stockholm. Under sessionsveckan möts också de nordiska samarbetsministrarna.

På dagordningen står bland annat att följa upp det viktiga arbetet med att förverkliga visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Det nordiska samarbetet ska göra nytta för människor och företag som rör sig över de nordiska gränserna. Att Norden ska bli världens mest integrerade region innebär att det ska vara lätt att bo, arbeta, studera eller driva företag i ett annat nordiskt land.  

- På många områden kan vi i Norden uppnå bättre resultat när vi arbetar tillsammans. Som ny nordisk samarbetsminister är jag redo att driva på arbetet för att visionen ska omsättas i konkreta åtgärder som är till nytta för människor och företag i Norden, säger Anna Hallberg.

Samarbetsministrarnas möte i Stockholm är det femte och sista mötet under isländskt ordförandeskap. 2020 tar Danmark över som ordförande i Nordiska ministerrådet.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00