Pressmeddelande från Kulturdepartementet

De nordiska kulturministrarna träffas i Stockholm

Publicerad

Idag den 30 oktober träffas de nordiska kulturministrarna i Stockholm i samband med Nordiska rådets årliga session. Sverige representeras av statssekreterare Helene Öberg. I samband med mötet hålls ett samrådsmöte med Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

Vid mötet kommer kulturministrarna bland annat att diskutera kulturens roll för Nordiska ministerrådets strategiska prioriteringar om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden samt besluta om tematiska prioriteringar för det kommande kulturpolitiska samarbetsprogrammet för 2021-2024. Vid mötet kommer ministrarna även att besluta om en eventuell förlängning av det nordiska barn- och ungdomsprogrammet Volt.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet.