Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

De stora bankerna ges särskilt ansvar för kontantservice i hela Sverige

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att säkerställa tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag i hela landet.

Banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning över 70 miljarder kr, ska tillhandahålla platser för kontantuttag till konsumenter och insättningar av dagskassor till företag.

- Förslaget innebär att de stora bankerna ska ges ett särskilt ansvar för att se till att det finns en fungerande kontantservice i hela landet. Den som är beroende av kontanter för att sköta sin vardagsekonomi eller sitt företagande ska fortsatt kunna känna sig trygga i att den servicen kommer att finnas i hela landet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I propositionen föreslås att svenska banker eller filialer till utländska banker som tillhandahåller betalkonton till konsumenter och företag ska tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet. Enligt förslaget ska regeringen i föreskrifter precisera vad den skyldigheten innebär. Om en svensk bank inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa genom föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dag Edvardsson
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 98 27
e-post till Dag Edvardsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.