Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Publicerad

För att kunna förhindra att terroristbrott begås är det angeläget att kriminalisera straffvärda handlingar som bidrar till en terroristorganisations förmåga att planera och utföra terroristbrott. Regeringen föreslår därför ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, genom att t.ex. att ta befattning med vapen eller transportmedel för organisationen. Samröre med särskilt farlig organisation, t ex Al Qaida eller Daesh, är typexempel på grovt brott som ska kunna ge fängelse i upp till sex år.

– Vi tar ytterligare ett steg i kampen mot terrorism. Fler gärningar som kan främja, stärka eller understödja en terroristorganisation ska kriminaliseras. Det är viktigt att vi får på plats en starkare terrorlagstiftning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De former av samröre som omfattas av förslaget är att

  • ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel för en terroristorganisation,
  • upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller
  • lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.

Straffskalan för brottet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Förslaget innebär också att försök till det nya brottet kriminaliseras. Det blir också straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.

Det nya verktyg som regeringen nu föreslagit, hemlig dataavläsning, kommer att kunna användas av polisen då misstanke finns om samröresbrott. Därutöver skärps straffet för brottet olovlig värvning och vissa moderniseringar av den straffbestämmelsen görs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa