Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förbättrad upphandlingstillsyn på remiss

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat förslag på hur tillsynen över offentlig upphandling kan förbättras. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt. Finansdepartementet har idag skickat ut Konkurrensverkets promemoria på remiss

- Syftet med förslagen är att stärka Konkurrensverkets möjlighet att agera när de upphandlande myndigheterna och enheterna inte gör sitt jobb. På så vis kan brister i upphandlingsförfarandet upptäckas och undvikas i god tid innan de drabbar enskilda, säger civilminister Lena Micko.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och i promemorian föreslås utökade möjligheter för myndigheten att kontrollera att upphandlingslagarna följs. Konkurrensverket vill bl.a. få möjlighet att besluta om vitesförelägganden mot de upphandlande myndigheter och enheter som vid upprepade tillfällen bryter mot regelverket eller på annat sätt uppvisar strukturella brister.

Vidare föreslår myndigheten att maxbeloppet för upphandlingsskadeavgiften ska höjas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

Presskontakt

Jasmina Sofic
T.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00