Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

#GirlsTakeover - Ett globalt initiativ för att främja flickors rättigheter och synliggöra dem som aktörer

Publicerad

Som ett led i den feministiska utrikespolitiken bidrar UD i år till den globala kampanjen #GirlsTakeover. Det är ett initiativ från organisationen Plan international där flickor från hela världen intar olika maktpositioner i samband med den Internationella Flickdagen den 11 oktober.

På 21 av Sveriges utlandsmyndigheter kommer flickor från det lokala samhället att bjudas in för att delta i arbetet under en dag. På utrikesdepartementet kommer en flicka att följa med utrikesminister Ann Linde på jobbet den 11 oktober. Kampanjen kommer även att lyftas samma dag vid en internationell konferens som anordnas av Plan International i Stockholm om flickors rättigheter.

- Som samhällsgrupp blir flickor ofta dubbelt diskriminerade – både på grund av sitt kön och sin ålder. Vi måste bryta det mönstret och satsa på flickors aktörskap och ledarskap för att säkerställa deras rättigheter och skapa demokratiska och hållbara samhällen, säger utrikesminister Ann Linde.

Trots diskrimineringen tar flickor ställning världen över för att sätta sig emot föråldrade traditioner, normer och lagar. Sverige vill stödja och synliggöra dem.

År 2014 blev Sverige först i världen om att lansera en feministisk utrikespolitik. Målet är att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. Politiken behövs. Inget land har uppnått full jämställdhet, landvinningar utmanas och kvinnor och flickor förblir systematiskt underordnade världen över. Sverige vill se ett stopp för orättvisorna, säkerställa alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och synliggöra flickors aktörs- och ledarskap. Följ arbetet på #GirlsTakeover.

#GirlsTakeOver på svenska utlandsmyndigheter

#GirlsTakeover har genomförts eller planeras på svenska utlandsmyndigheter i 22 länder: Bangladesh, Belgien, Brasilien, Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Guatemala, Indien, Indonesien, Jordanien, Kambodja, Kenya, Mocambique, Nigeria, Norge, Rwanda, Sudan, Tanzania, Thailand, Vietnam, Zambia och Zimbabwe.