Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin inledningstalar på Hållbarhetsforum 2019

Publicerad

Den 29 oktober inledningstalar vice statsminister samt miljö- och klimatminister Isabella Lövin på konferensen Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet. Inledningstalet är på konferensens tema Demokrati, populism och hållbar utveckling.

–  Vi befinner oss i en tid där de stora utmaningarna är gemensamma. Klimatförändringarna, hoten mot biologisk mångfald och föroreningar som hotar liv på hav och land är alla problem som inte stannar vid våra nationella gränser. Nu behöver vi kraftsamla för att tillsammans hitta lösningarna på problemen. Det är bara möjligt genom ett levande demokratiskt samtal som har sin grund i fakta och forskning, säger vice statsminister samt miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Om Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet och den 29 oktober 2019 anordnas Stockholms universitets andra Hållbarhetsforum. Hållbarhetsforum 2019 har tema Demokrati, populism och hållbar utveckling och syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter.