Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson till Luxemburg för jordbruks- och fiskeråd

Publicerad

Måndag och tisdag den 14-15 oktober deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson vid EU:s jordbruks- och fiskeråd i Luxemburg. På agendan står bland annat diskussion kring EU:s skogsstrategi efter 2020 och lägesuppdatering om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Rådet avser under mötet även nå en politisk överenskommelse kring fastställande av fiskemöjligheter i Östersjön för 2020.

Kommissionen lämnar årligen förslag om fastställande av maximal tillåten fångst och kvoter i Östersjön. Kommissionens förslag för 2020 reglerar i Östersjön arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Kommissionen har i förslaget angett att maximal tillåten fångst och kvoter för 2020 fastställs på nivåer som överensstämmer med målen och principerna i den gemensamma fiskeripolitiken, inklusive målet om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY). Nivåerna ligger också i linje med den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön.

– För regeringen är det angeläget att det beslut som fattas är i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer, inkl. MSY-målet, och att den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill tillämpas för de bestånd som omfattas av planen. Regeringens målsättning är också att åtgärderna ska vara i linje med livsmedelsstrategin och Agenda 2030, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Vid mötet i Luxemburg väntas rådet nå en överenskommelse om en partiell allmän inriktning för den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. På agendan står även meningsutbyte inför de årliga förhandlingarna mellan EU och Norge om fiskemöjligheter för kommande år på gemensamt förvaltade bestånd i Nordsjön och Skagerrak. Två skogsfrågor ska även upp för diskussion på rådsmötet. Den ena berör fortsättningen på EU:s skogsstrategi efter 2020 och den andra gäller kommissionens meddelande om en intensifiering av EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar.

Kontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.