Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Färjestadens skola

Publicerad

I morgon, fredag den 18 oktober, kommer utbildningsminister Anna Ekström att praktisera som lärare under en lektion med klass 3B i Färjestadens skola på Öland. Ministern kommer även samtala med ett lärarlag på skolan.

Tid:
Plats: Björkvägen 8 i Färjestaden

Utbildningsminister Anna Ekström genomför nu en kunskapsresa, där hon besöker olika skolor i alla Sveriges län för att praktisera som lärare under en lektion. Kunskapsresan inleddes hösten 2019 och fortsätter under 2020.
 
Syftet med resan är att öka kunskapen om lärare och elevers förutsättningar runt om i landet, och att uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten. Det kan till exempel handla om satsningar som gjort att eleverna lärt sig mer, om skolor som lyckas bra trots svåra förutsättningar eller skolor som framgångsrikt skapat en trygg miljö med studiero för alla elever.
 
Under kunskapsresan kommer Anna Ekström att få ta del av de möjligheter och problem en vanlig lärare möter i sin vardag och delta i olika undervisningssituationer.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg