Pressmeddelande från Miljödepartementet

Lisbeth Schultze ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Publicerad

(Ny version) Regeringen har idag utsett Lisbeth Schultze till ny ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet fanns felaktigheter angående Lisbeth Schultzes nuvarande och tidigare uppdrag.

Lisbeth Schultze är länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland och efterträder den tidigare ordföranden för rådet Gunnar Holmgren som sedan den 21 augusti i år är generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

 – Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Lisbeth Schultze har en lång erfarenhet av regionala frågor, miljöfrågor och klimatanpassning vilket är en bra grund för det fortsatta arbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Lisbeth Schultze är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndig­heten. Hon var tidigare ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd samt tidigare sakkunnig i Miljömålsberedningen. Schultze är även ordförande i Hornborgarådet, Kosterhavs­delegationen samt Världsarvet Tanums hällristningar. 

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Nationella expertrådet för klimatanpassning

Det Nationella expertrådet för klimatanpassnings uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys samt att ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.