Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen tillika kanslichefen Helena von Braun till lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Helena von Braun är kanslichef i Förstärkningsstyrkan i Domstolsverket sedan 2012 och har sedan 2017 varit projektledare för Domstolsverkets migrationsprojekt. Dessförinnan arbetade hon först som rådman och därefter som lagman i Länsrätten i Hallands län. Hon har även flerårig erfarenhet som kanslichef och kommunjurist i Halmstads kommun och assessor i länsrätt och kammarrätt.

Helena von Braun tillträder som lagman den 1 januari 2020.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa