Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökade krav för medborgarskap m.m.

Publicerad

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för att modernisera och reformera lagen om svenskt medborgarskap. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningen ska lämna förslag till att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt medborgarskap.

– Språk är ingången till jobb och etablering i samhället. Goda möjligheter till språkundervisning och utbildning är en förutsättning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och samhället i stort. Samtidigt är det viktigt att kraven utformas rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredaren kommer även att få i uppdrag att utreda om föräldrars möjligheter att ansöka om befrielse från medborgarskap för ett barn bör begränsas. Detta för att skydda barnet mot hedersrelaterat förtryck. Det förekommer att föräldrar avanmäler sina barns medborgarskap efter det att de förts utomlands, till exempel för att giftas bort.

– Arbetet mot hedersförtryck behöver intensifieras. Genom att minska föräldrarnas möjligheter att avsäga barnens svenska medborgarskap så stärks barnens skydd, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen ska även se över regelverket för statslösa barn som föds i Sverige. Dessutom utreds möjligheterna om att försvåra för vissa grovt kriminellt belastade unga att bli svenska medborgare.

Delbetänkandet med språkkravs -och samhällskunskapskrav ska redovisas till regeringen den 15 oktober 2020. Slutbetänkandet redovisas den 1 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00