Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bolund deltar i nordiska bygg- och bostadsministermötet på Island

Publicerad

I morgon, torsdag, deltar Per Bolund i ett nordiskt bygg- och bostadsministermöte på Island. Mötet hålls inom ramen för det nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt.

På mötet ska ministrarna bl.a. diskutera harmoniseringsarbetet kring nordiska byggregler, hållbart och cirkulärt byggande, bostadsförsörjningen i glesbygd samt ungas och marginaliserade gruppers möjligheter till bostad. Mötet är en uppföljning av det bygg- och bostadsministermöte som Sverige stod värd för i maj 2018.

I samband med ministermötet kommer Per Bolund även att delta i ett rundabordssamtal på temat - En mer integrerad nordisk marknad för byggande, med representanter från den nordiska byggsektorn.

Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00