Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar på hälsokonferens i Lyon 9-10 oktober

Publicerad

Under president Emmanuel Macrons värdskap samlas nu ledare från hela världen för att säkerställa en fortsatt och ökad finansiering av Globala fonden för AIDS, tuberkulos och malaria för nästkommande treårsperiod (2020–2022). Målet är USD 14 miljarder vilket motsvarar en 14% ökning. Globala Fonden är den största mekanismen för finansiering av hälsoinsatser idag.

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, kommer att presentera 2,85 miljarder kronor, en ökning på 14 %, av det svenska bidraget vid Globala fondens påfyllnadskonferens i Lyon 9–10 oktober. Utöver uppmärksammandet av utökad finansiering är konferensen ett viktigt tillfälle för Sverige att lyfta prioriterade frågor.

I samband med ländernas utfästelser kommer Peter Eriksson att bland annat lyfta den stora framgång som gjorts de senaste 15 åren i kampen mot de tre sjukdomarna. Dödligheten i malaria och AIDS har halverats. Framgångar som inte varit möjliga utan ett gediget internationellt samarbete, tydliga mål och substantiell finansiering. Samtidigt ser vi allvarliga hot mot framstegen, där utvecklingen stannat av eller till och med backat i fler länder.

Läs hela programmet här

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/sverige-okar-stodet-till-globala-fonden-mot-aids-tuberkulos-och-malaria/

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00