Pressmeddelande från Miljödepartementet

Pressinbjudan: Finland, Norge och Sverige överens om nära samarbete för ökad kunskap om biologisk mångfald

Publicerad

Den 30 oktober hålls en pressträff i samband med att miljöministrarna i Finland, Norge och Sverige skriver under en överenskommelse om nära samarbete för att öka kunskapen om biologiska mångfald. Undertecknandet sker i samband med det nordiska miljöministermötet och Nordiska rådets session i Stockholm.

Tid:
Plats: Riksdagen, rum RÖ7-44 i östra huset. Inpassering via Riksplan.

Insläpp från kl. 13.30. De journalister som vill närvara måste vara ackrediterade av Riksdagen eller av Nordiska rådet. Läs mer om ackrediteringen på Nordiska rådets hemsida.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen samt chef för ArtDatabanken Lena Sundin Rådström, medverkar vid pressträffen.

Ackreditering

Ackreditering till Nordiska rådets session är obligatorisk och presskort krävs. Efter den 24 oktober görs ackrediteringen genom att kontakta Nordiska rådets kommunikationsrådgivare Matts Lindqvist på mejl matlin@norden.org eller på mobil +45 29 69 29 05. Journalister som har gällande pressackreditering till Sveriges riksdag behöver ingen särskild ackreditering till Nordiska rådets session.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren