Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Reformering av lärarutbildningen

Publicerad

Lärarutbildningen behöver reformeras genom att kraven på utbildningen skärps. Två utredare ska nu biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare.

Av den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Regeringskansliet uppdrar nu åt två utredare att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. Utredarna ska bland annat föreslå hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas och hur fokus på metodiken kan öka.
 
– Arbetet med att reformera lärarutbildningen enligt januariavtalet är i full gång. Nu ger vi i uppdrag till två utredare att ta fram konkreta förslag på hur vi ska förbättra lärarutbildningen och förbättra möjligheterna för fler att bli lärare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
 
Det ingår även i uppdraget att bland annat föreslå hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas ner och studietakten höjas. Utredarna ska också föreslå hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt kan förbättras.
 
Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.