Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringen arbetar för att motverka snedrekryteringen till konstnärliga utbildningar

Publicerad

På flera utbildningar vid landets högskolor, folkhögskolor och hos andra utbildningsanordnare tenderar de studerande att komma från liknande socioekonomisk bakgrund som andra studerande. Bland dessa hör de konstnärliga utbildningarna till de mest snedrekryterande. Därför har Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet kallat centrala aktörer till ett samtal om vägen framåt.

Aktörer från de konstnärliga utbildningarna, kulturbranschen, myndigheter och centrala organisationer, har bjudits in till ett rundabordssamtal för att diskutera hur man tillsammans kan arbeta för att bredda rekryteringen.

– Jag vill att vi tillsammans hittar vägar framåt som gör att fler känner sig hemma inom kulturen och på de konstnärliga utbildningarna. Idag är vem du har som förälder ett starkare urvalsinstrument än din egen kreativitet, så kan det inte fortsätta, säger Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

För regeringen är det viktigt att konsten och kulturen är en angelägenhet för hela Sverige och i det spelar de konstnärliga utbildningarna en viktig roll.  

– Vi vet att de konstnärliga högskoleutbildningarna hör till de mest snedrekryterande inte minst när det gäller socioekonomisk bakgrund. Vi vet också att det pågår ett arbete med detta hos utbildningsanordnarna. Jag ser fram emot att ta del av fredagens diskussion om hur vi kan utveckla arbetet ytterligare, säger Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Samtalet leds av statssekreterarna Helene Öberg (Kulturdepartementet), Malin Cederfeldt Östberg och Kristina Persdotter (Utbildningsdepartementet).  

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.