Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen ger Brå uppdrag om informationsdelning för att förebygga brott

Publicerad

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott.

Ett effektivt lokalt brottsförebyggande arbete förutsätter att olika aktörer samarbetar och inom ramen för detta har möjlighet att dela information med varandra. Begränsningar i möjligheterna att dela information på grund av sekretess lyfts återkommande fram som ett hinder i detta arbete. För att det brottsförebyggande arbetet ska vara så effektivt som möjligt behövs bland annat en ändamålsenlig och rättssäker sekretessreglering, men också välfungerande samverkan, tydlig ansvarsfördelning och kunskap om fungerande arbetsmetoder och gällande regleringar.

Regeringen ger därför Brå i uppdrag att göra en bred genomlysning av informationsdelning i arbetet för att förebygga brott. Uppdraget syftar till att ge kunskap om förutsättningarna att dela uppgifter mellan olika aktörer är tillräckliga för ett effektivt brottsförebyggande arbete, och att belysa vilka åtgärder som annars behövs på detta område.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00