Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om frågor som rör Kina

Publicerad

Den 2 oktober överlämnar regeringen skrivelsen Arbetet i frågor som rör Kina till riksdagen.

– Kinas framväxt utgör en av de största globala förändringarna sedan Berlinmurens fall. Kina har i dag en global närvaro och ett växande inflytande. Detta ställer Sverige inför en rad nya frågeställningar, säger utrikesminister Ann Linde.

 I skrivelsen redovisar regeringen ett samlat förhållningssätt i sitt arbete i förhållande till Kina. Det gäller bl.a. i frågor som rör säkerhets- och försvarspolitik, handel och ekonomi, klimat- och miljöfrågor, Kina som multilateral aktör, mänskliga rättigheter, bistånd, teknologi, digitalisering och forskning och utbildning.

Regeringens förhållningssätt gentemot Kina tar sin utgångspunkt i EU:s Kina-strategi från 2016. Förhållningssättet beskriver hur EU:s strategi genomförs nationellt.

– Regeringen ser ett behov av att investera i kunskap om Kina i alla delar av samhället. Vi inleder därför ett arbete för att klargöra hur vi bäst kan öka våra kunskaper om Kina, hur befintlig Kinakompetens i Sverige bättre kan samverka och stärkas. I arbetet ingår att förbereda inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum om Kina, säger Ann Linde.