Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på särskilda regler om uppehållstillstånd för brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit. Förslagen är en del av regeringens förberedande brexitarbete och syftar till att underlätta för de brittiska medborgarna som bor i Sverige att få ett uppehållstillstånd här.

– Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har ökat. Det skulle i så fall försätta alla britter som lever och verkar i Sverige i en svår situation, säger justitie -och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt den tidtabell som nu gäller sker utträdet vid midnatt den 31 oktober 2019. För att möta de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde har regeringen vidtagit en rad insatser som stärker Sveriges beredskap. I mars i år beslutade regeringen till exempel en förordning som innehåller ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som dagen före utträdet ur EU hade rätt att vistas och arbeta i Sverige.

– Utgångspunkten är att undantaget ska gälla åtminstone under ett år från det att utträdet sker, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen är angelägen om att de brittiska medborgare som i dag är bosatta i Sverige ska ha möjlighet att stanna här även efter att det tillfälliga undantaget inte längre gäller. I den promemoria som nu skickas på remiss lämnas därför förslag på särskilda bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska medborgarna och deras familjemedlemmar. Syftet med förslagen är att underlätta för denna grupp att få ett uppehållstillstånd i Sverige, så att de även på sikt kan fortsätta bo och arbeta här under liknande förutsättningar som i dag.

Villkoren för de nya tillstånden som föreslås bygger på de förutsättningar för fri rörlighet som gäller för EU-medborgare. Förslagen innebär bland annat att en brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Sverige ska få ett permanent uppehållstillstånd, och att en brittisk medborgare som uppfyller villkoren för uppehållsrätt här ska få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i fem år. Förslagen innebär också en rätt för familjemedlemmar till brittiska medborgare att beviljas uppehållstillstånd, om de bor i Sverige vid utträdet.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och det särskilda tillståndet föreslås kunna sökas fram till den 31 oktober 2020. Förslagen är aktuella endast för det fall Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00