Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt kunskapsläge om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel

Publicerad

Läkemedelsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen utvidga kunskapen om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige. Syftet är att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning. Det beslutade regeringen under torsdagen.

– I princip alla inblandade aktörer vi träffar påtalar behovet av åtgärder för att motverka läkemedelsberoendet i samhället. Det handlar om att identifiera och kartlägga, hitta samarbetsformer, stärka samverkan med socialtjänsten och att öka kunskapen hos förskrivande läkare. Vi ser ett behov av ett förbättrat kunskapsläge för att kunna gå vidare med konkreta åtgärder, säger socialminister Lena Hallengren.

Läkemedelsverket har under 2019 påbörjat en kartläggning av förskrivningen av opioider i Sverige. Kunskapen som genereras ska kunna användas för att utgöra underlag inför eventuella framtida informationsinsatser eller lagstiftningsåtgärder. För att få en heltäckande bild av förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel anser regeringen att även lugnande medel och sömnmedel bör inkluderas i kartläggningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter