Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stopp för bilmålvakter

Publicerad

Regeringen vill se hårdare tag mot bilmålvakter och har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att försvåra för användandet. Nu gör regeringen en genomgripande översyn för att sätta stopp för den kriminella verksamheten och i många fall den organiserade brottsligheten som problemet innebär.

– Det här drabbar hederliga människor, så kan vi inte ha det. Nu tar vi ett tydligare grepp om problemet och gör en genomgripande översyn. Det kan bland annat handla om att begränsa antalet fordon en person kan äga. Jag är beredd att pröva alla vägar för att sätta stopp för bilmålvakterna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bilmålvakter, det vill säga personer utan tillgångar som låter sig registreras som ägare av fordon istället för fordonets verklige ägare kostar staten miljardbelopp samtidigt som fordonen används i kriminell verksamhet. Regeringen har tidigare presenterat en satsning på 25 miljoner årligen mellan 2018-2020 för att ge kommuner möjlighet att beslagta, skrota eller flytta målvaktsfordon. I juli 2018 presenterades en departementsutredning som pekade på behovet av en fullständig översyn av flyttningslagstiftningen för att gå vidare med fler åtgärder.  

Utredaren Björn Hansson (hovrättslagman) ska:

  • Göra en fullständig översyn av flyttningslagstiftningen

  • Utreda om, och i sådana fall på vilket sätt, polisen bör ges utökade möjligheter att ingripa mot fordon med fordonsrelaterade skulder.

  • Utreda om en möjlighet att kunna begränsa antalet fordon en person kan äga om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder eller har en stor mängd fordon registrerade på sig bör införas.

  • Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren ta hänsyn till annan relevant arbete på området, exempelvis den pågående utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.

  • Lämpligheten i att vara registrerad som fordonsägare i Sverige utan att ha rätt att vistas i riket.

  • Hur myndigheterna ska hantera ett fordon som saknar ägare till följd av att en person angivit en falsk identitet vid fordonsregistrering.

  • Utreda möjligheten om undantag från ianspråktagandelagen i de situationer när äganderätten övergår till kommunen vid flyttning bör också ses över.

  • Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2020.

Detta ska göras i samråd med Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, företrädare för kommunsektorn och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2020.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00