Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till en förstärkning av Världsbanken

Publicerad

Globala utmaningar kräver globala lösningar. Regeringen bidrar till att stärka det multilaterala samarbetet och att möta den enorma efterfrågan på kunskap och finansiering för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och målen i Parisavtalet för att bekämpa klimatförändringarna.

Regeringen har därför beslutat att Sverige ska delta i kapitalhöjningen i den Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) inom Världsbanksgruppen och därigenom bidra till målet att utrota extrem fattigdom och öka delat välstånd.

Beslutet innebär att Sverige kommer att bidra med sammanlagt 73,7 miljoner US-dollar under 2019-2025, motsvarande Sveriges ägarandel i den aktuella kapitalhöjningen. Dessutom kommer statens garantier till IBRD att öka med högst 567 440 500 US-dollar.

- Världsbanken har en nyckelroll för att hjälpa utvecklingsländer att genomföra Agenda 2030 och uppfylla sina klimatåtaganden i Parisavtalet. Genom den här kapitalhöjningen får vi en välbehövlig förstärkning av IBRD:s kapacitet att hjälpa världens länder att ställa om till en hållbar utveckling, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 30 procent av IBRD:s utlåning kommer att gå till klimatrelaterade projekt under perioden 2020–2023, med målsättningen att ytterligare öka andelen till år 2030.

Utvecklingsländerna möter allt mer komplexa utmaningar som t ex klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet, konflikter, pandemier och ofrivillig migration. IBRD utgör en kraftfull partner som hjälper utvecklingsländerna att stärka sin motståndskraft och ställa om till en hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling. Genom IBRD bidrar regeringen till projekt för bland annat klimatåtgärder, god samhällsstyrning, investeringar i utbildning och hälsa, ökad tillgång till energi, hållbara transporter och ökad jämställdhet.

IBRD grundades 1944 för att stödja återuppbyggnaden efter andra världskriget och har numera uppdraget att erbjuda lån, garantier, analys och rådgivning i medelinkomstländer och kreditvärdiga låginkomstländer. IBRD är en del av Världsbanksgruppen, en av världens mest inflytelserika utvecklingsaktörer, och utgör en kraftfull partner för svenskt internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.