Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar stödet till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om Sveriges bidrag för nästkommande treårsperiod för Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. En höjning av bidraget görs till 950 MSEK årligen, totalt 2,85 miljarder kronor för perioden 2020–2022. Bidraget är Sveriges näst största multilaterala stöd efter stödet till Världsbanken. Sverige är fondens åttonde största finansiär och har en viktig roll som samarbetspartner.

- De senaste åren har vi sett ett hårdnande klimat och minskat intresse för kvinnors rättigheter och särskilt sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför är Sveriges bidrag till Globala Fonden särskilt angeläget. Genom att öka det svenska bidraget kommer Sverige fortsätta att vara en stark bidragsgivare till det globala hälsoarbetet. I och med detta ökar också våra förväntningar och krav på att Globala Fonden levererar på för Sverige prioriterade områden som förebyggande arbete, jämlik hälsa, mänskliga rättigheter och sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Globala fonden mot hiv, tuberkulos och malaria (Globala fonden) etablerades 2002 för att bemöta den katastrofala sjukdomsbörda som då fanns i de tre sjukdomarna. Målet är att minska spridningen av sjukdomarna och stärka hälsosystemen för att kunna erbjuda vård, för att därigenom bidra till fattigdomsminskning och förbättrad hälsa och överlevnad. Sedan starten har fonden bidragit till att rädda 32 miljoner liv. Under 2018 fick 18,9 miljoner människor antiretroviral behandling mot hiv med stöd av Globala fonden, 5,3 miljoner människor blev testade och behandlade för tuberkulos och 131 miljoner myggnät distribuerades för att skydda familjer från malaria.

Globala fonden är idag den största internationella finansiären av global hälsa och investerar ca 4 miljarder USD per år i program som genomförs av organisationer i länder och samhällen med störst sjukdomsbörda och behov av stöd. Globala fonden är en viktig samarbetspartner för Sveriges utvecklingspolitiska mål om fattigdomsminskning, allmän tillgång till grundläggande och jämlik hälsa, mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stödet har en central roll i arbetet för Agenda 2030.

- Jag ser fram emot att delta i den globala konferensen som äger rum i Lyon under president Macrons värdskap nästa vecka, där kommer jag att lyfta fram våra prioriteringar ytterligare, säger Peter Eriksson.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00