Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige verkar för en restriktiv EU-budget

Publicerad

Vid Ekofin-rådet den 10 oktober bekräftade Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike sin restriktiva hållning i förhandlingarna om EU:s nästa sjuåriga budgetram.

-Tillsammans med Danmark, Österrike och Nederländerna gav Sverige ett tydligt budskap om att vi vill hålla nere de gemensamma utgifterna i EU, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021–2027 går in i ett nytt skede när det finländska ordförandeskapet kommer att presentera volymsiffror för budgetramen inför Europeiska rådet den 17–18 oktober. Sverige samarbetar med flera länder men har ett särskilt nära samarbete med länder som värnar det så kallade enprocentmålet. Dessa länder är tydliga med att budgetramen inte ska överstiga 1 procent av EU:s BNI.

-Till skillnad från EU-kommissionens förslag vill Sverige att budgetramen ska ta hänsyn till Storbritanniens utträde ur EU som ju innebär en minskning av medlemsländernas samlade ekonomiska bas. Alla länder måste rätta munnen efter matsäck. Vi vill också att fortsatta rabatter på EU-avgiften ska gälla för att få en rimlig och rättvis fördelning av finansieringen mellan EU:s medlemsstater, säger finansminister Magdalena Andersson.

Dessutom vill Sverige att budgeten ska fokusera på områden där gemensamma utgifter ger mest mervärde. Sverige kommer därför att verka för att utgiftsområden som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning prioriteras och finansieras av att traditionella utgiftsområden samtidigt som den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken minskar.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.