Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tre förslag till riksdagen med skärpta regler mot skatteplanering och nya anståndsregler

Publicerad

Regeringen arbetar med att genomföra EU:s direktiv mot skatteundandraganden och lämnar nu över ytterligare tre propositioner till riksdagen som en del i det arbetet. Två av propositionerna innehåller nya regler som stoppar skatteplanering där skillnader i olika länders lagar utnyttjas. I det tredje förslaget föreslås nya regler om anstånd med betalning av skatt.

EU:s direktiv mot skatteundandraganden syftar till att försvåra skatteplanering, bland annat i fall där olikheter i länders lagar används som medel för skatteplaneringen. När olikheter i länders lagar utnyttjas kallas det hybrida missmatchningar. Sverige har tidigare infört regler mot vissa slags hybrida missmatchningar. Det har bland annat gällt fall där vissa länder betraktat en ersättning som en ränteutgift som får dras av medan andra betraktat samma ersättning som skattefri utdelning. På så vis har skatteförmåner kunnat uppstå.

I två av propositionerna som nu lämnas till riksdagen stoppas fler hybrida missmatchningar, som gäller annat än ränteutgifter.

- Kreativiteten och energin som går åt för att ta fram avancerade skatteupplägg borde istället kunna användas för att utveckla nya produkter och tjänster, säger finansminister Magdalena Andersson.  

Förslaget om nya anståndsregler innebär att fler personer och företag kommer att kunna få anstånd med att betala skatt när de helt eller delvis flyttar sin verksamhet till ett annat land inom EES.

Förslagen är delar av genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden och förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.