Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Världens ekonomiska ledare samlas i en tid av global inbromsning

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson deltar i IMF:s och Världsbanksgruppens årsmöten 17–20 oktober i Washington, D.C. Årsmötena sker mot bakgrund av en global tillväxt som bromsar in och en svag utveckling i världshandeln.

Ekonomisk ojämlikhet, läget i världshandeln, ekonomiska effekter av klimatförändringar och hur man bättre ska uppfylla målen i Agenda 2030 och Parisavtalet är ett antal av de frågor som kommer diskuteras under mötena.

- Avmattningen i den globala konjunkturen mot bakgrund av handelskonflikten och Brexitprocessen påverkar nu svensk ekonomi tydligare än tidigare. Sverige står i detta läge väl rustat. I Washington får vi de senaste uppdateringarna kring läget i världsekonomin och kan diskutera vägen framåt med andra finansministrar, centralbankschefer och ledande ekonomer, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Vid sidan av IMF- och Världsbanksmötena kommer finansminister Magdalena Andersson att delta i ett möte med finansministerkoalitionen för klimatåtgärder, som arbetar för att engagemanget och kunskapen om klimatfrågan bland världens finansministrar ska öka.

- Vi finansministrar måste ta på oss ledartröjan för att bekämpa klimatkrisen. Finansministrarna förfogar genom budgetarna över viktiga verktyg i arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson.

I år sker även ett nordiskt finansministermöte i samband med årsmötena. Vid mötet ska bland annat bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering diskuteras. Finansministern träffar även det amerikanska finansdepartementet.

För ytterligare information om seminarier och möten vänligen kontakta pressekreterare Isabel Lundin.

Mer information om årsmötena på IMFs hemsida

Om finansministerkoalitionen för klimatåtgärder

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.