Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind samlar #metoo-upprop för att ta vidare arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp

Publicerad

Kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind bjuder in samtliga #metoo-upprop för branscherna inom hennes ministerområden, för att staka ut vägen framåt. Inbjudan skickas ut idag på tvåårsdagen av skådespelarnas upprop #tystnadtagning, som följdes av många fler upprop och som skakade om Sverige hösten 2017.

– För två år sedan skakades världen om rejält, när kvinnor gick samman och höjde sina röster genom det enkla men svidande starka konstaterandet ”me too”. För mig är det självklart att ha med uppropen i mitt arbete för förändring framåt, säger kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind.

– Först kom kulturen, men snabbt kom berättelser från andra områden som idrotten, journalistiken och civilsamhället. På arbetsplatser över hela Sverige hade man fått nog och kraften i det var revolutionerande. Nu måste det arbete vi gjort sedan dess hållas i och fyllas på. Det måste finnas ett före och ett efter metoo, säger Amanda Lind.

Amanda Lind är ansvarig minister för kultur, demokrati, civilsamhället, idrott, mediefrågor, nationella minoriteter samt ungdomspolitik. Mötena med uppropen kommer ske under hösten, och fokus kommer vara att ta in åsikter och idéer för att utveckla politiken framåt.

Idag deltar Amanda Lind också på en branschträff för filmbranschen, med anledning av tvåårsdagen av #tystnadtagning.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.