Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Anders Ferbe ny ordförande i delegationen för senior arbetskraft

Publicerad

Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi har i dag beslutat att utse Anders Ferbe till ordförande för delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt utses Göran Hägglund och Göran Johnsson till experter i delegationen.

Delegationen för senior arbetskraft är en del av Pensionsgruppens uppgörelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Delegationen ska arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, och identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2020.
 
– Sveriges äldre besitter ovärderlig kunskap och erfarenhet som behövs på arbetsmarknaden. Att bryta åldersdiskrimineringen är viktigt för att de äldre som vill och kan fortsätta jobba också ska kunna det. Jag känner mig trygg med att Anders Ferbe framöver leder delegationens arbete, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
 
Förordnandena gäller fr.o.m. den 28 november 2019 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.
 

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00