Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar vid Unescos generalkonferens i Paris

Publicerad

Den 13-15 november deltar utbildningsminister Anna Ekström vid Unescos 40:e generalkonferens i Paris. Ministern kommer bland annat att medverka vid ett högnivåseminarium om utbildningens roll för att motverka antisemitism och rasism som arrangeras av Frankrike samt diskutera globala utmaningar inom utbildning i ett möte med fler än 100 utbildningsministrar.

Vid Unescos generalkonferens, som hålls vartannat år, samlas 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer. Under konferensen kommer Anna Ekström att träffa Unescos generaldirektör Audrey Azoulay och meddela att Sverige kommer att stödja Unescos arbete för att människor på flykt och i krissituationer ska få utbildning av hög kvalitet. Det nya svenska stödet är på 36 miljoner kronor.

– Unesco är en viktig organisation för Sverige och för världen. Viktiga frågor i Unesco är bland annat rätt till utbildning och sex- och samlevnadsundervisning för både pojkar och flickor, kulturarvsfrågor, fri forskning och en fri och oberoende press. Det är viktiga frågor för oss svenskar, och Sverige är i dag en av de största bidragsgivarna till Unesco, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg