Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar vid utbildningsministrarnas rådsmöte i Bryssel

Publicerad

I morgon, fredag den 8 november, träffar utbildningsminister Anna Ekström sina EU-kollegor i Bryssel. Under rådsmötet väntas ministrarna bland annat anta rådsslutsatser om vikten av en politik för livslångt lärande för att samhällen ska kunna hantera den tekniska och gröna omställningen.

– Livslångt lärande är en prioriterad fråga för regeringen. Vidareutbildning och fortbildning genom hela livet är oerhört viktigt för att säkra kompetensförsörjningen och möta de utmaningar Europa står inför på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Under rådsmötet ska utbildningsministrarna även hålla en riktlinjedebatt tillsammans med finansministrarna om vikten av att eftersträva ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet i utbildningen för att skapa en stark ekonomisk bas för Europa.
 
Andra punkter på dagordningen är en resolution om vidareutveckling av det europeiska området för utbildning för att stödja framtidsorienterade utbildningssystem, samt en diskussion om utbildningens roll i förhållande till artificiell intelligens (AI).

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg