Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström talar vid Internetdagarna

Publicerad

I morgon, tisdag den 26 november, håller utbildningsminister Anna Ekström ett anförande vid Internetdagarna i Stockholm. Ministern ska bland annat tala om statens roll i digitaliseringen av skolan, regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt arbetet med att digitalisera de nationella proven.

Tid:
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm

– Digitala verktyg i skolan ska alltid vara pedagogikens och kunskapens tjänare – inte dess herre. Digitala verktyg ska ha ett genomtänkt syfte, vara användarvänliga och passa skolans verksamhet. Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur dessa verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte fyller en funktion, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Tid för intervjuer finns – kontakta Anja L Sundberg.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg