Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen deltar i konferens om våld på nätet

Publicerad

Fredagen den 29 november inledningstalar Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, vid en konferens om näthat och våld på nätet, som anordnas av organisationerna Unizon och MÄN.

Syftet med konferensen är att diskutera hur våld på nätet kan förebyggas och hur de som drabbas kan stöttas. Flera studier pekar mot att näthat drabbar kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning, men kvinnor och män utsätts delvis för olika typer av kränkningar. Män utsätts för hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens, medan kvinnor utsätts för betydligt större inslag av sexuella och sexistiska kränkningar. Personer som representerar etniska minoriteter utsätts ofta för negativa kommentarer kopplade till kön, kropp, hudfärg, etnicitet och religion.
 
Statens medieråds rapport Ungar och medier (2019) visar på en ökad medieanvändning tidigare i åldrarna. Beteenden som tidigare var vanliga bland 16-åringar kan nu iakttas hos 13-åringar. Rapporten visar även att det har skett en ökning över tid av andelen unga som uppger att de utsatts för hat och mobbning på nätet.
 
- Våldet på nätet får allt större betydelse i takt med att internet, sociala medier och andra mobila kommunikationssätt tar allt större plats i våra liv. Vi måste prata mer om de problem med hot, våld och trakasserier som sker på nätet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.
 
För frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00