Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Björn Lyrvall ny generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA)

Publicerad

Regeringen beslutade den 28 november att anställa ambassadör Björn Lyrvall som generaldirektör och chef för Försvarets radioanstalt (FRA). Björn Lyrvall tillträder den 10 januari 2020.

Björn Lyrvall är sedan 2017 Sveriges ambassadör för arktiska frågor samt Senior Arctic Official i Arktiska rådet. Han har tidigare bland annat arbetat som ambassadör i Washington och på EU-representationen i Bryssel samt varit utrikesråd för politiska frågor vid Utrikesdepartementet.