Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Claes Ånstrand fortsätter som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förordna Claes Ånstrand som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet under ytterligare ett år, från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020.

– Claes Ånstrand har spelat en avgörande roll i arbetet med att genomföra den nya filmpolitiken. Det är därför mycket glädjande att han har tackat ja till ytterligare ett år som ordförande, säger kulturminister Amanda Lind.

Claes Ånstrand är ordförande för Stiftelsen Svenska Filminstitutet sedan 2015.

Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av regeringen och filmbranschens olika organisationer. Filminstitutets verksamhet finansieras sedan 1 januari 2017 helt genom statliga medel. Regeringen utser ordförande och styrelsens ledamöter för perioder av högst tre år och som mest två mandatperioder. Styrelsen leder och är ansvarig för Filminstitutets verksamhet, vars uppdrag bland annat är att stödja produktionen av ny film, och bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00