Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

DIGG utses till nationell samordnare för förordningen om en gemensam digital ingång

Publicerad

(Ny version) I dag har regeringen tagit beslut om att utse Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) till nationell samordnare för EU-förordningen om en gemensam digital ingång (ofta kallad SDG-förordningen). Kommerskollegium kommer att bistå DIGG genom att samordna delar av förordningen.

- Vi ska göra det lättare för medborgarna och företagen att komma i kontakt med myndigheterna. Nu får DIGG huvudansvaret för samordningen i Sverige av arbetet med en digital ingång, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. 

Uppdraget att vara nationell samordnare innebär för DIGG att myndigheten ska agera som kontaktpunkt nationellt, mot de andra medlemsstaterna och mot EU-kommissionen i frågor som rör förordningen. DIGG ska vidare främja en enhetlig tillämpning och kontroll av kvaliteten av informationen, förfarandena och hjälp- eller problemlösningstjänsterna. DIGG har också uppdraget att informera om förordningen om en gemensam digital ingång och dess implikationer.

Sedan tidigare har en departementsintern utredning för en översyn av de nationella rättsliga förutsättningarna för att genomföra förordningen tillsatts. Utredningen ska bl.a. analysera och vid behov lämna förslag på hur EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska kompletteras i nationell rätt.

Fakta

Förordningen om en gemensam digital ingång (EU/2018/1724) innebär övergripande att alla EU:s medlemsstater digitalt ska ge information och tillgång till digitala tjänster inom flera områden, t.ex. tillgång till information om hur man startar ett företag och konsumenträttigheter till möjligheten att digitalt registrera ett motorfordon eller att söka studielån. Med förordningen följer också krav på att EU-medborgare normalt inte ska behöva lämna en uppgift mer än en gång till myndigheter. Syftet med förordningen är främst att underlätta för privatpersoner och företag att röra sig på den inre marknaden.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson

Rättelse:

Sista meningen i ingressen flyttades längst ned i brödtext. En mening lades till som beskriver utredningen.