Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Djurhälsolagsutredningen ges mer tid

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Djurhälsolagsutredningen ytterligare åtta månader för att se över lagstiftningen på djurhälsoområdet. Uppdraget ska nu redovisas senast den 31 augusti 2020. Förlängningen av utredningstiden behövs för att utredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt.

Djurhälsolagsutredningen tillsattes i december 2018 och ska se över den svenska djurhälsolagstiftningen och anpassa den till EU:s nya djurhälsoförordning och andra nya EU-bestämmelser.

Den nya svenska djurhälsolagstiftningen ska enligt utredningens direktiv säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen. Bakgrunden till förlängningen av utredningstiden är bl.a. att lagstiftningen som ska ses över är omfattande och komplicerad, vilket gör att mer tid behövs.

– I Sverige har vi överlag friska djur, tack vare det framgångsrika smittskyddsarbete som har bedrivits av våra djurbönder, veterinärer och myndigheter. Djurhälsolagsutredningen är en betydelsefull del i arbetet med att bevara Sveriges goda djurhälsoläge och det är angeläget att utredningen får tillräckligt med tid till sitt viktiga uppdrag, säger Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.