Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU:s gemensamma jordbrukspolitik på agendan i Bryssel

Publicerad

Idag möter landsbygdsminister Jennie Nilsson sina ministerkollegor i EU:s jordbruks- och fiskeråd, Agrifish. Ministrarna träffas i Bryssel för att diskutera miljö- och klimatrelaterade aspekter i reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) – en viktig del för Sveriges regering.

– Regeringen arbetar för stärkta klimat- och miljöambitioner i CAP, där åtgärderna behöver vara effektiva, ändamålsenliga och kunna anpassas efter de olika förutsättningar och behov som finns i EU:s medlemsstater, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Vid rådet kommer ministrarna även att diskutera förslag till övergångsbestämmelser för den nuvarande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken. Övergångsbestämmelserna syftar till att förlänga nuvarande period tills det att reformpaketet är färdigförhandlat.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter