Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas

Publicerad

Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt som andra bilar. Regeringen anser att detta bör beaktas i skattelagstiftningen. Skatteverket får därför i uppdrag att utreda förmånligare och mer flexibla villkor för återbetalning av skatt för husbilar i samband med att de ställs av.

– Det är rimligt att husbilar beskattas för sina utsläpp när de körs. Men husbilar används inte som andra bilar. Därför ska det vara enkelt att ställa av husbilen och inte skatta för en husbil när du inte använder den, säger finansminister Magdalena Andersson.

Nya husbilar som är registrerade som personbil klass II omfattas av bonus–malus-systemet. Systemet innebär att miljövänliga fordon ges en bonus samtidigt som fordon med höga utsläpp betalar en förhöjd fordonsskatt. Användningen av husbilar skiljer sig dock från andra fordon eftersom de inte körs lika långt och ofta används som fritidsfordon.  

I uppdraget ingår att utreda hur reglerna kan ändras så att skatt inte tas ut för husbilar som omfattas av bonus–malus vid avställningsperioder som är kortare än 15 dagar.

Skatteverket ska utföra uppdraget i samverkan med Transportstyrelsen och redovisa det till regeringen senast den 28 februari 2020.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.